Uçak Tarihsel Gelişimi

Dünyada bulunan araçlar arasındaki en hızlısı olan uçakların tarihsel gelişimi incelendiğinde ilk çıkış noktasından şuandaki durumuna gelmesi insanlarda hayranlık uyandırmaktadır. Günümüzde uçaklar çok normal araçlar olarak görülse de tarihsel gelişimine bakıldığında bunun böyle olmadığı daha net anlaşılmaktadır. Tonlarca çeliğin havada uçtuğu düşünüldüğünde olay daha net anlaşılmaktadır. İnsanlar tarih boyunca uçmak istemişler ve bunun için çeşitli denemeler yapmışlardır. Bu denemelerin sonucu şuan gökyüzünü süslemekte olan uçaklardır. Söz konusu denemeler incelendiğinde öncelikle motorsuz araçlarla uçma denemeleri yapılmış ve daha sonraki süreçte elde edilen başarılara göre motorlu araçlarla uçma denemeleri yapılma başlamıştır. Nihayetinde yapılan denemeler başarılı olmuş ve günümüze kadar uçaklar gelişimine devam etmiştir.

Uçağın kim tarafından icat edildiği konusu geçtiğinde insanların aklına gelen ilk isimler Wright kardeşlerdir. Orville ve Wilbur Wright ismindeki iki kardeş uzun denemeler sonucunda uçmayı başarmışlardır. Yapılan deneyler 1903 yılında başarıya ulaşmıştır. Orville Wright 1903 yılında 120 metreyi 12 saniyede uçarak geçmiş ve hasar almadan iniş yapmayı başarmıştır. Bu denemeler motorlu uçaklarla yapılan denemeler olup bundan önce motorsuz çok sayıda deneme yapılmıştır. Sıcak hava balonları ile de bu tarihten önce denemeler yapılmış ve bir kısmı ile uçmak mümkün olmuştur. Hidrojen balonları ile yapılan denemeler 1783 yılında başarıya ulaşmıştır. Bunun dışında gökyüzünde insanoğlu ilk defa uçurtmaları uçurmayı başarmıştır. Bunun tarihi ise net olarak bilinmemekle beraber milattan önce Çin’de yapıldığı öngörülmektedir.

Wright kardeşlerin denemelerinden önce 11. Yüzyılda uçma denemelerinin yapıldığı çeşitli kaynaklarda geçmektedir. Eilmer isimli bir keşiş planörle uçma denemelerinde bulunmuştur. Fakat başarılı olup olmadığı ile ilgili net bilgiler bulunmamaktır. Ayrıca ünlü bilim adamı Leonardo Da Vinci çok sayıda uçak çizimi yapmış ve bunların bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Osmanlı Devletinde de benzer denemelerin olduğu rivayet edilmektedir. 17. Yüzyılda Hazarfen Ahmet Çelebi kanat takarak Galata Kulesinden rüzgârın yardımıyla uçmaya başlamış ve boğazı geçmeyi başarmıştır. Daha sonra ise Üsküdar’a iniş yaptığı rivayet edilmektedir. Tarih boyunca bu şekilde denemeler dünyanın her yerinde olmuş ve bunlar uçağın temelini oluşturmuştur.

ucaktarihi.jpg (600×339)

Wright kardeşler tarafından yapılan denemelere yukarıdaki girişimler ilham olmuştur. 1903 yılında kısa bir süre uçmayı başaran kardeşler 1905 yılında daha kontrollü olan farklı bir uçak geliştirmeyi başarmışlardır. Hem daha uzun süre havada kalan araç hem de daha rahat kontrol edilebilmekteydi. Uçağın ismi ise Wright Flyer III idi. Bu tarihten sonra uçaklar özellikle savaşlarda keşif amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Böylece uçakların gelişim sürecinin daha da hızlanması sağlanmıştır. Uçaktaki gelişmeler bu şekilde devam ederken Birinci Dünya Savaşı başlamış ve bu savaşta da uçaklar etkin olarak kullanılmıştır. Kullanılan ülkelere büyük avantajlar sağlayan uçaklara artık daha fazla önem verilmeye başlamıştır.

Savaş bitiminde de uçakla ilgili çalışmalar devam etmiş ve ilk defa 1919 yılında motorlu uçakla Atlantik Okyanusu geçilmiştir. Bu büyük olayın ardında ise daha büyük bir gelişme yaşanmış ve 1929 yılında jet motoru yapılmıştır. Jet motoru ile birlikte uçaklar çok daha hızlı gitmeye başlamış ve ilk defa 1947 yılında ses hızı aşılmıştır. Bundan sonra jet motorları çok daha fazla kullanılmaya başlanmış ve uçaklara yüksek hızlar sağlamıştır. Uçaklar günümüzde yolcu taşımalığı ve askeri amaçlarla kullanıldığı kadar ticari amaçlarla da kullanılmaktadır. Günümüzde bu aracı geliştirmek için hala çalışmalar yapılmakta olup ciddi ilerlemeler kaydedilmektedir. Çok daha hızlı ve güvenli uçakları gökyüzünde daha fazla görmek böylece mümkün olmaktadır.