Küre Dağları Milli Parkı

Ülkemizin Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan Kastamonu ile Bartın illerinin arasında yer alan Küre Dağları üzerinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı çevresindeki tampon bölgeler ile büyük bir alanı kaplamaktadır. İdari yönetimine bakıldığında milli park statüsünde olan Küre Dağları Milli Parkı çevresinde bulunan Pınarbaşı Azdavay Ulus Cide ve Amasra gibi ilçelerden gelen ziyaretçilerin uğrak noktasıdır. Park alanı 34018 hektar büyüklüğündeki mekan tamamen plato özellikleri taşımaktadır. Milli park her türlü şehir yaşamından uzak olup alan içerisinde yerleşim alanı mahiyetinde hiçbir bina inşa edilmemiştir. Park doğu ve batı yönünde uzamaktadır. Batısında Bartın Çayı, Doğusunda Kızılırmak olan Küre Dağları’nın uzunluğu yaklaşık olarak 300 kilometre civarındadır.

Diğer adı İsfendiyar Dağları olan Küre Dağları Güneyde Gökırmak’a Kuzey’de ise Karadeniz’e kadar uzanmaktadır. Dağın yapısından kaynaklı olarak üzerinde akarsu, orman, mera, çayır, kayalık, mağaralar, maki gibi doğal güzellikler bulunmaktadır. Sıradağlarda peyzaj çeşitliliğinin çok fazla olmasının sebebi konum olarak kıyısal dağ sisteminin bir parçası olmasına bağlıdır. Orta yükseklikte bir dağ olan Küre’nin en yüksek zirvesi 2019 metrede buluna Yaralıgöz Dağı’dır. Bitki çeşitliliği bakımından çok zengin olan Küre her geçen gün tahrip olduğundan dolayıdır ki Milletlerarası kuruluşlar Karadeniz Bölgesinde yer alan bölgeler arasında Küre Dağlar’ını öngörmüştür. Bitkisel zenginliğin korunması amacı ile sıradağların en hassas bölgesi 1999 yılında milli park haline getirilmiştir.

En hassas noktanı milli park yapılarak koruma altına alınması çevrede tahrip olma riski altında bulunan daha büyük alanların korunacağına dair bir ümit oluşturmuştur. Ülkemizdeki 8 ayrı nokta yok olma tehlikesi altındaki tabii alanlardan olduğu gerekçesi ile sıcak nokta adı ile yayınlanan listede yer almıştır. Bu 8 nokta arasında bulunan Küre, çevre örtüsüne hayli zarar veren bakır madencilği ve taşocakları ile tarla açmak için yapılan tarım faaliyetlerinden uzak tutulmaya çalışarak yapılmaya çalışılmıştır. Tabi bu sınırlamalar getirilirken çevrede yaşayanların geçim kaynakları baltalanmayacak şekilde yapılmaya çalışılmıştır. Milli park içinde bulunan Aydos, Valla, Horma, Çatak kanyonları ile balta girmemiş ve epeyce dik bir yokuşa sahip ormandan geçilerek gidilen Ilgarini Mağarası gezilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir